Genel Sağlık

Akılcı Antibiyotik Kullanımı

Enfeksiyon hastalıkları, halk sağlığı açısından önemli ve uygun antimikrobik tedaviyle başarının sağlandığı bir alandır. Bununla birlikte gerek toplumda gerekse hastanede kazanılan enfeksiyon hastalıkları akılcı olmayan antimikrobiyal tedavilerin kullanılması sonucu tedavi edilememekte ve belki de hasta kaybedilmektedir. Uygun antimikrobiyal tedavi; sağ kalım, komplikasyon ve kronikleşmenin önlenmesi, hastalık şiddet ve süresinin kısaltılması açısından önemlidir.

Bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek için antibiyotikleri doğru kullanma konusunda toplum olarak farkındalığımızı artırmamız gerekmektedir.

Antibiyotikleri Doğru Kullanın

Antibiyotikleri doktorunuz önerdiğinde, eczacınıza danışarak kullanın.

Doktorunuz antibiyotik reçetelediğinde, tedavi talimatlarını dikkatli bir şekilde takip etmelisiniz. Sadece bu şekilde bütün bakterilerin yok edildiğine emin olabilir ve bakteriyel direnç gelişiminin önüne geçebilirsiniz.

Temel Kurallar:

1. Doz ve zaman talimatlarına uyun.Hiçbir zaman ilacınızı almanız gereken zamanı atlamayın ve reçetelenen doza sadık kalın.

2. Tedaviyi yarıda kesmeyin.Tedaviye başladıktan birkaç gün sonra kendinizi daha iyi hissetseniz bile tedavi sürecinin tamamını devam ettirin. Bakterilerin tamamen yok edilmesi ancak bu şekilde mümkündür.

3. Arta kalan ilacı saklamayın

Asla antibiyotiklerden kalanları kullanmayın.

Zehirlenme Nedir ?

Vücuda Toksik Bir Maddenin Girmesiyle Veya Normal Dozda Toksik Olmayan Bir Maddenin Yüksek Dozda Alınmasıyla Vücudun Normal Fonksiyonlarının Bozulmasıdır.

Belirtileri:

Sindirim sistemi bozuklukları: Bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal

Sinir sistemi bozuklukları: Bilinç kaybı, havale, rahatsızlık hissi, hareketlerde uyumsuzluk

Solunum sistemi bozuklukları: Nefes darlığı, morarma, solunum durması

Dolaşım sistemi bozuklukları: Nabız bozukluğu, kalp durması

Kolestrol Nedir

Kolesterol hayvansal ve bitkisel yağların içerisinde bulunan, karaciğer tarafından da sentez edilen bir maddedir. Kanda normalden fazla bulunması halinde, damarlarda birikerek sertliğine neden olur, ve bazende safra pigmentleri ile birleşerek safra taşlarının oluşumunda rol oynar. Kolesterol, tüm canlıların bünyesinde bulunan ve vücudumuzda özel görevleri olan ancak, kandaki oranı belli sınırları aşınca zararları görülen bir maddedir.

Yüksek Tansiyon (Hipertansiyon) Nedir?

Gün içinde kan basıncının belirli bir süre yüksek olması, yüksek tan­siyon (hipertansiyon) olarak tanımlanır. Tansiyon milimetre civa (mmHg) olarak ifade edilir. Sistolik kan basıncının (büyük tansiyon) 120 mmHg ve diyastolik kan basıncının (küçük tansiyon) 80 mmHg olması en uygun tan­siyon değeridir. Kan basıncının 120-129/80-84 mmHg olması normal, 130-139/85-89 mmHg olması yüksek normal tansiyan olarak adlandırılır. Kan basıncının 140/90 mmHg’nın üzerinde olması hipertansiyondur.

Alerji Nedir?

Çevremizde çok yaygın olara bulunan allerjenlere karşı bazı kişiler diğerlerinden daha fazla duyarlıdırlar ve normal kişilere göre çok daha fazla reaksiyon verirler.Allerjik bünyeli ve hassas kişilerde bu şekilde ortaya çıkan hastalıklara alerjik hastalıklar diyoruz.

Bu hastalıklar arasında öncelikli olarak sayılması gerekenler;

Alerjik astım

Alerjik rinit - sinüzit(Saman nezlesi)

Alerjik göz nezlesi

Ürtiker ve egzama gibi allerjik deri hastalıkları

Gıdalara bağlı allerjik reaksiyonlar

İlaçlara bağlı alerjik reaksiyonlar.

Arı ve böcek sokmalarına bağlı alerjik reaksiyonlarlardır.

Sinüzit Nedir?

Sinüzitin tanımı için öncelikle sinüsleri tanımlamak gerekir. Sinüsler, kafa kemiklerinin içinde bulunan, burun içine açılan, içi hava dolu kemik boşluklarıdır. Sesin oluşmasının yanında burundan geçen havanın nemlenmesine ve vücut ısısına göre ayarlanmasına , içi hava dolu olduğu için kafanın ağırlığının azaltılmasını sağlarlar. Sinüs boşluklarının viral, bakteriyel ve mantar gibi etkenlerle iltihaplanmasına “Sinüzit” deniyor.

Sinüzitler; 2 haftadan kısa sürerse akut sinüzit, 2 ile 12 hafta arası sürerse subakut sinüzit, 12 haftadan uzun sürerse kronik sinüzit olarak adlandırılıyor.

Kabızlık Nedir?

Konstipasyon, dışkının kuru ve sert olması, barsak boşaltımının güç ve sık olmaması olarak tanımlanabilir.

Konstipasyon, bireyden bireye de farklı tanımlanabilmektedir.

Tanımlanmasında en sık belirtilen kriterler;

Boşaltımın sık olmaması (dışkılama sayısının haftada üçten az olması)

Sert gaita ya da ekstra güç gerektiren dışkılama.

Aile Planlaması Nedir?

Türkiye’de aile planlaması yöntemleri hem devlet hem de özel sektör tarafından her basamakta verilmektedir. Aile planlamasında tüm yöntemlere ilişkin danışmanlık hizmetleri bu konuda eğitim almış tüm sağlık personeli tarafından sunulmaktadır.

RIA uygulaması: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, eğitim alarak Sertifikalandırılmış hekim, ebe ve hemşire

MR uygulaması: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, eğitim alarak sertifikalandırılmış hekim

Vazektomi: Üroloji uzmanı, eğitim alarak sertifikalandırılmış hekim

Tüp ligasyonu: Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, genel cerrahi uzmanı tarafından yapılabilmektedir

Kan Uyuşmazlığı Nedir?

Rh uyuşmazlığı Annenin kan grubunun Rh(-) olduğu ve babanın kan grubunun Rh(+) olduğu durumlarda eğer bebeğin kan grubu Rh(+) olmuş ise anne ile bebeğin arasındaki kan bağı nedeniyle bebekten anneye geçen alyuvarlar belli bir oranı geçtiğinde annenin kanında bu duruma karşı antikor oluşur.